Rozmiar: 8093 bajtów

Wielki Piątek Wielka Sobota

Wielki Czwartek


W dniu dzisiejszym Kościół obchodzi pamiątkę ustanowienia przez Chrystusa Eucharystii, sakramentu kapłaństwa oraz polecenia miłości braterskiej.

Schemat liturgii:
 1. Uroczyste wejście (na początku procesji krzyż i świece)
 2. Okadzenie ołtarza
 3. W czasie śpiewu "Chwała na wysokości" dzwonią dzwonki (które milkną aż do Wigilii Paschalnej - Wielka Sobota).
 4. Po homilii następuje obrzęd umywania nóg. "Jezus podszedł do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi nogi umyć? Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Panie, Ty chcesz mi umyć nogi." J 13,6-8
 5. Po modlitwie po komunii formuje się procesja do "ciemnicy" (założenie welonu kapłanowi i welon na puszkę). Procesję prowadzi krzyż. Po nim idą ministranci. Przed celebransem niosącym Najświętszy Sakrament idą ministranci niosący świece i trubularz.
 6. Po dojściu do ołtarza wystawienia ("ciemnicy") kapłan okadza Najświętszy Sakrament i chowa go.
 7. Po chwili cichej adoracji procesja wraca do zakrystii
 8. Po uroczystej liturgii należy dokona obnażenia ołtarza: zdjąć świece, mszał, mikrofon i obrus.

 

Wielki Piątek

Wielka Sobota

Schemat liturgii:

 1. Procesja w ciszy do ołtarza. Po oddaniu pokłonu ołtarzowi kapłan pada na twarz. W tym czasie wszyscy klęczą.
 2. Po krótkiej modlitwie celebrans i ministranci wstają.
 3. Jako Ewangelię czyta się Mękę Jezusa Chrystusa wg. św. Jana (bez świec przy ambonie i trybularza)
 4. Modlitwa wiernych - składa się z 10 wezwań (każde z nich ma wezwanie i modlitwę księdza).
 5. Adoracja krzyża. Procesyjne wniesienie krzyża (ze świecami). Odbiera go kapłan stojący przed ołtarzem. Następuje odsłonięcie krzyża, któremu towarzyszy 3-krotny śpiew „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Odpowiadamy: „Pójdźmy z pokłonem”.
 6. Adoracja krzyża przez pozostałych wiernych. W trakcie jej trwania rozkłada się na ołtarzu obrus i korporał, stawia się mszał i mikrofon.
 7. Komunia św.   Ksiądz z dwoma ministrantami trzymającymi świece przynosi Najświętszy Sakrament (potrzebny jest welon). „Ojcze nasz”, „Baranek Boży” i komunia św.
 8. Po modlitwie po komunii przynosi się minstrancję.
 9. Procesja do grobu: przykrycie minstrancji welonem, okadzenie, welon dla księdza, procesja (trybularz przed Najświętszym Sakr.).
 10. Na ołtarzu pozostają krzyż i świece.

 

Wielka Sobota

Msza święta tego dnia przynależy już do Niedzieli Wielkanocnej. Jest to Wigilia Wielkanocy. Kościół odprawia więc Mszę św. niedzielną. W sensie ścisłym w Wielką Sobotę nie sprawuje się Eucharystii.
Schemat liturgii:

 1. Liturgia światła:
  - kapłan chowa Najświętszy Sakr. do tabernakulum. W kościele gasi się światła. Kapłan ubrany w białe szaty udaje się wraz z ministrantami (trybularz, paschał, ziarna do paschału, mszał lub obrzędy Triduum) przed kościół. Krzyż nie uczestniczy w procesji!
  - kapłan błogosławi ogień (modlitwa z mszału)
  - włożenie gron do paschału (najpierw żłobi na nim znak krzyża)
  - zapalenie paschału i śpiew "Światło Chrystusa". Odpowiadamy "Bogu niech będą dzięki"
  - procesja do ołtarza: na czele procesji idzie ministrant z trybularzem oraz kapłan z paschałem. W drodze do ołtarza śpiewa jeszcze dwa razy "Światło Chrystusa". Po drugim wezwaniu zapala się wtedy światła w kościele

 2. Orędzie wielkanocne: okadzenie księgi i paschału. Kapłan śpiewa exultet - "Weselcie się już zastępy aniołów w niebie..."
  - liturgia słowa (modlitwa kapłana i czytania - przynajmniej trzy czytania: dwa ze Starego Testamentu, na pewno czytanie trzecie i epistoła)

 3. Liturgia chrzcielna:
  - litania do wszystkich świętych
  - błogosławieństwo wody chrzcielnej (zanurzenie paschału)
  - odnowienie przyrzeczeń chrztu św. Po zakończeniu kapłan kropi lud wodą
 4. Przygotowanie darów, liturgia eucharystyczna, obrzęd komunii i rozesłanie.